به گزارش ردکارپت فیلم: فیلم سینمایی نلسون ماندلا به کارگردانی شهاب بابایی و تهیه کنندگی "مهدی کریمی تفرشی" با پایان مراحل فنی آماده نمایش شد . این اثر در افريقاي...