به گزارش ردکارپت فیلم: زنگ افتتاحیه نمایش «شهادت پیوتر اوهه» اثر اسلاومیر مروژک با حضور پیشکسوتان عرصه‌های فرهنگ و هنر و ورزش نواخته شد. زنگ افتتاحیه نمایش «شهادت پیوتر اوهه»...