شهرام مسلخی

شهرام مسلخی

«پدران» اکران عمومی می‌شود

به گزارش ردکارپت فیلم: شهرام مسلخی گفت: اگر قرار است فیلم‌ها نمایش آنلاین داشته باشند، نیاز به حمایت بیشتر برای مقابله با قاچاق آن‌ها وجود دارد. شهرام مسلخی کارگردان و...