به گزارش ردکارپت فیلم: خراسان نوشت: آموزشگاه‌های بازیگری چهره‌های مشهور مانند داریوش ارجمند، هومن سیدی، امین زندگانی و ... چه شرایطی دارند وچقدر شهریه می‌گیرند؟ در میان آموزشگاه‌ها و کارگاه‌های...