شورای صدور پروانه ساخت

شهاب حسینی، مجوز ساخت «سومین روز جهان» را دریافت کرد

به گزارش ردکارپت فیلم: شهاب حسینی، موافقت شورای صدور پروانه ساخت را برای تهیه‌کنندگی فیلم‌نامه «سومین روز جهان» به نویسندگی و کارگردانی محمدمهدی رسولی دریافت کرد. شورای صدور پروانه ساختِ...

کمتر از یک دقیقه