شورای پروانه نمایش

اکران

صدور مجوز اکران برای «ترانه‌ای عاشقانه برایم بخوان»

به گزارش ردکارپت فیلم:  شورای پروانه نمایش سازمان سینمایی مجوز اکران فیلم «ترانه‌ای عاشقانه برایم بخوان» را تایید کرد. پروانه نمایش فیلم سینمایی ترانه‌ای عاشقانه برایم بخوان، به تهیه‌کنندگی امیرشهاب...

کمتر از یک دقیقه
مجوز نمایش

«ماهان» مجوز نمایش گرفت

به گزارش ردکارپت فیلم: شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی، مجوز نمایش «ماهان» را صادر کرد. شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی، در جلسه تازه خود، با صدور پروانه نمایش برای فیلم...

کمتر از یک دقیقه
blank

سه فیلم جدید مجوز نمایش گرفتند

به گزارش ردکارپت فیلم: شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی برای سه فیلم مجوز نمایش صادر کرد. شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی در جلسه اخیر با مجوز نمایش برای فیلم‌های: «شهربانو»...

کمتر از یک دقیقه
blank

صدور مجوز نمایش برای سه فیلم

به گزارش ردکارپت فیلم: شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی، برای سه فیلم مجوز نمایش صادر کرد. شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی در جلسه اخیر با مجوز نمایش برای فیلم‌های: «خورشید»...

کمتر از 30 ثانیه