به گزارش ردکارپت فیلم: مستند بلند «آزادیستان» که به زندگی سیاسی شهید «شیخ محمد خیابانی» می‌پردازد، در تهران و تبریز در حال تولید است. مستند بلند «آزادیستان» به کارگردانی امیرحسین...