صامت

رادیوتئاتر

میزبانی ایستگاه چهارم تئاتر فجر از ۲۲ نمایش

به گزارش ردکارپت فیلم:  همزمان با چهارمین روز از چهلمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و آغاز بخش اجراهای رادیوتئاتر، ۲۲ نمایش در بخش‌های صحنه‌ای، خیابانی، دیگرگونه‌های اجرایی و نمایش رادیویی...

08:16