به گزارش ردکارپت فیلم: مراسم با حضور بیش از صد هنرمند و سیصد نفر از عوامل سینمای ایران در صبا مال توسط تیم باکس افیس ایران برگزار شد در این...