به گزارش ردکارپت فیلم: پوستر شماره ۲ سیزدهمین دوره جشنواره مردمی فیلم «عمار» با محوریت نهضت روایت زن ایرانی منتشر شد. سیزدهمین دوره جشنواره فیلم «عمار» با شعار نهضت روایت...