عباس کیارستمی

جشنواره فیلم فجر

بخش «بین‌الملل» جشنواره فجر نیاز به بازنگری جدی دارد

به گزارش ردکارپت فیلم: محمدرضا عباسیان دبیر اسبق جشنواره فیلم فجر بیان کرد که اساساً کارکرد بخش «بین‌الملل» جشنواره فیلم فجر امروز نیاز به بازنگری جدی دارد. محمدرضا عباسیان دبیر...

07:00
آلمان

نمایش فیلم‌های کیارستمی در «مانهایم_ هایدلبرگ»

به گزارش ردکارپت فیلم: جشنواره بین المللی فیلم «مانهایم-هایدلبرگ» آلمان به مناسبت هفتادمین دوره برگزاری خود، فیلم های کیارستمی را برای مخاطبان به نمایش می‌گذارد. جشنواره بین المللی فیلم «مانهایم-هایدلبرگ»...

کمتر از یک دقیقه