عطر داغ

علی ابراهیمی

«عطر داغ»، بنایی که ویران شد

به گزارش ردکارپت فیلم: علی ابراهیمی کارگردان فیلم سینمایی «عطر داغ» عنوان کرد که این فیلم به دلیل شرایط کرونایی موجود شکست خورد. علی ابراهیمی کارگردان فیلم سینمایی «عطر داغ»...

03:00