علیرضا استادی

جشنواره فیلم کوتاه

«زرد» به عفو بین‌الملل رسید

به گزارش ردکارپت فیلم: فیلم کوتاه «زرد» به کارگردانی سحر محمودی به هشتمین دوره جشنواره فیلم کوتاه حقوق بشر… حرکت! در اسپانیا راه یافت. جشنواره فیلم کوتاه «حقوق بشر…حرکت!» (Mostra Internacional...