علیرضا مهران

حسن لفافیان

ادامه تصویربرداری «حکم رشد» تا پایان اردیبهشت

به گزارش ردکارپت فیلم:  تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «حکم رشد» به کارگردانی حسن لفافیان از ۸۰ درصد عبور کرد. تصویربرداری مجموعه تلویزیونی حکم رشد، به کارگردانی حسن لفافیان و بر اساس...

کمتر از یک دقیقه
علیرضا مهران

شوخی با مرگ در «مغازه خودکشی»

به گزارش ردکارپت فیلم:  علاقه‌مندان به هنرهای نمایشی می‌توانند در ایام نوروز به دیدن فیلم‌تئاتر «مغازه خودکشی» به کارگردانی علیرضا مهران بنشینند. تعطیلات نوروز فرصت مناسبی برای علاقه‌مندان به تئاتر...

03:00