به گزارش ردکارپت فیلم: تهیه‌کننده سریال شام ساوه‌ای گفت: بخش نخست این سریال با ماهیت طنز و سرگرمی در چهار قسمت فیلمبرداری شده است و برای ایجاد نشاط خانواده ها...