علی سرتیپی

علی سرتیپی

امیدهای«فجر ۳۸» در اکران۹۹

به گزارش ردکارپت فیلم: علی سرتیپی مدیرعامل شرکت پخش «فیلمیران» گفت که قرعه‌کشی اکران می‌تواند به نفع شرایط فعلی سینما باشد. علی سرتیپی تهیه‌کننده سینما و مدیرعامل شرکت پخش «فیلمیران»...