غلامرضا موسوی

فجر

«سئانس ویژه» در سینماهای مردمی حذف شده است

به گزارش ردکارپت فیلم:  رییس اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران می‌گوید سئانس‌های ویژه در سینماهای مردمی با دستور دبیر جشنواره فیلم فجر حذف شده است. غلامرضا موسوی رییس اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای...

02:00