به گزارش ردکارپت فیلم: برخی از برگزیدگان سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر با فیلم‌های متنوعی در فجر ۳۸ حضور دارند. فیلم‌های بخش نگاه نو، سودای سیمرغ و مستند سی...