به گزارش ردکارپت فیلم: فرهاد بقائی‌نیا که هم اینک در نمایش هیچکس جیمی نمی‌شه به کارگردانی هاویر نظری کاکاوندی در عمارت ارغوان ایفای نقش می‌کند اظهار داشت: برای اجرای نمایش...