به گزارش ردکارپت فیلم: کورش کبیری جدیدترین کار خود را که قصه آن در مورد عاشقان به فیلم و سینما است را عنوان «فیلمباز» به زودی جلوی دوربین می‌برد. وی...