به گزارش ردکارپت فیلم: فیلمبرداری فیلم کوتاه «اردک» به کارگردانی محمدرضا یکانی آغاز شد. فیلم کوتاه «اردک» از محصولات جدید موسسه فیلمسازی یکان تصویر تهران است که فیلمبرداری آن در...