فیلم‌ساز

عمر شریف

زندگی عمر شریف مستند می شود

به گزارش ردکارپت فیلم: مارک لطفی فیلمساز مصری با همراهی اکسل پترسن کارگردان سوئدی مستندی درباره زندگی عمر شریف ساختند. مستند جدید «زندگی و دوران عمر شریف» تعمقی در زندگی بازیگر...