فیلم انیمیشن

محبوبه محمدزکی

فیلم انیمیشن «آنیما» آماده شد

به گزارش ردکارپت فیلم: فیلم انیمیشن «آنیما» به کارگردانی محبوبه محمدزکی آماده نمایش شد. فیلم انیمیشن «آنیما» از تولیدات جدید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی محبوبه محمدزکی،...