به گزارش ردکارپت فیلم:  نادر فلاح ، علیرضا استادی و علیرضا مهران به فهرست بازیگران فیلم سینمایی «پاکول» به کارگردانی نوید اسماعیلی اضافه شدند. نادر فلاح ، علیرضا استادی و...