به گزارش ردکارپت فیلم: «ابراهیم ایرج زاد» کارگردان جوان سینما بعد از فیلم موفق «تابستان داغ» امسال با فیلمی جدید راهی چرخه اکران خواهد شد، فیلم سینمایی «عنکبوت» دیروز توانست...