به گزارش ردکارپت فیلم: فیلم «دِرب» هادی محقق برای رقابت در بخش جیسئوک بیست و هفتمین دوره جشنواره فیلم بوسان انتخاب شد. فیلم سینمایی «دِرب» جدیدترین ساخته هادی محقق و...