به گزارش ردکارپت فیلم: علیرضا سعدی کارگردان فیلم کوتاه «بازگشت نورا» بیان کرد که به یک‌باره ۵ روز قبل از فیلمبرداری، تهیه‌کننده طی جلسه‌ای از پروژه کناره‌گیری کرد و من...