به گزارش ردکارپت فیلم: فیلم کوتاه «چترباز» به کارگردانی الهام محمدزاده به جشنواره‌ای در ایتالیا راه پیدا کرد.  فیلم کوتاه «چترباز» به نویسندگی و کارگردانی الهام محمدزاده به ششمین دوره...