فیلم کوتاه

فیلم کوتاه

ژاپن میزبانِ فیلم کوتاه «داغی»

به گزارش ردکارپت فیلم: فیلم کوتاه «داغی» برای حضور در جشنوارره «شورت شورتز» ژاپن انتخاب شد. فیلم کوتاه «داغی» به کارگردانی فاطمه محمدی برای حضور در بیست و سومین دوره...