به گزارش ردکارپت فیلم: پوستر جدیدی از فیلم The Matrix: Resurrections منتشر شد. کیانو ریوز در نقش نئو، کری-ان ماس در نقش ترینیتی، یحیی عبدل متین دوم در نقش مورفیوس،...