قارچ سمی

کارگردان

متولدین ۱۷ شهریور سینما ، تئاتر و موسیقی؛ رسول ملّاقلی‌پور

به گزارش ردکارپت فیلم:  رسول ملّاقلی‌پور (زاده ۱۷ شهریور ۱۳۳۴ اردبیل – درگذشته ۱۵ اسفند ۱۳۸۵) کارگردان ، تهیه‌کننده و فیلم‌نامه‌نویس اهل ایران بود. ملاقلی‌پور از کارگردانان سینمای جنگ و...

07:00
کارگردان

درگذشتگان ۱۵ اسفند سینما ، تئاتر و موسیقی؛رسول ملاقلی‌پور

به گزارش ردکارپت فیلم: رسول ملّاقلی‌پور (زاده ۱۷ شهریور ۱۳۳۴ اردبیل - درگذشته ۱۵ اسفند ۱۳۸۵) کارگردان، تهیه‌کننده و فیلم‌نامه‌نویس اهل ایران بود. ملاقلی‌پور از کارگردانان سینمای جنگ و اجتماعی...

05:24
کارگردان

درگذشتگان ۱۵ اسفند سینما ، تئاتر و موسیقی؛ رسول ملّاقلی‌پور

به گزارش ردکارپت فیلم: رسول ملّاقلی‌پور (زاده ۱۷ شهریور ۱۳۳۴ اردبیل – درگذشته ۱۵ اسفند ۱۳۸۵) کارگردان ، تهیه‌کننده و فیلم‌نامه‌نویس اهل ایران بود. ملاقلی‌پور از کارگردانان سینمای جنگ و...

06:00