قبله عالم

شاعر

این بهرام ناصر نمی‌شود!

به گزارش ردکارپت فیلم: فرهیختگان نوشت: با اینکه طبق گفته مورخان، ناصرالدین‌شاه هم شاعر بوده، هم عکاس، هم نقاش و هم خوشنویس اما این دلیل نمی‌شود که روحیاتش روی چهره‌اش...

01:35