قتل بابک خرمدین

فرزندکشی

مخالفت ارشاد با «فرزندکشی»

به گزارش ردکارپت فیلم: سید امیر سیدزاده می‌گوید مدیران ارشاد به دلیل حفظ آبروی خانواده زنده‌یاد بابک خرمدین نامه‌های همکاری برای تولید «فرزندکشی» را صادر نمی‌کنند. سید امیر سید زاده...

02:00
خرمدین‌ها

سرنوشت اکبر خرمدین در دستان رئیس قوه‌قضائیه

به گزارش ردکارپت فیلم: طبق نظریه پزشکی قانونی، مادر فرامرز(داماد خانواده خرمدین‌ها) محجور است و نمی‌تواند درباره سرنوشت قاتل پسرش تصمیم بگیرد. در این شرایط و مطابق قانون پرونده اکبر...

کمتر از یک دقیقه