به گزارش ردکارپت فیلم: محمدعلی ورشوچی (۱۳۰۴ در تهران – ۹ فروردین ۱۳۹۰ در تهران) هنرپیشه قدیمی سینما، تلویزیون و تئاتر ایران بود. نام اصلی محمدعلی ورشوساز زمینه فعالیت سینما،...