به گزارش ردکارپت فیلم: نامزد‌های دریافت نشان فیروزه مسابقه ملی پانزدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت معرفی شدند. با پایان داوری بخش مسابقه ملی پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» فهرست...