قهرمان

سعید سهیلی

رکورد شکنی «گشت ارشاد۳»

به گزارش ردکارپت فیلم: فیلم سینمایی «گشت ارشاد ۳» با کارگردانی سعید سهیلی با فروش سه میلیارد تومانی در جایگاه نخست گیشه نشست و صدر نشینی را از «قهرمان» فرهادی...