به گزارش ردکارپت فیلم: اکران آنلاین فیلم سینمایی «آبادان یازده ۶۰» به کارگردانی مهرداد خوشبخت از امروز دوشنبه ۱۲ آبان آغاز خواهد شد. اکران آنلاین فیلم سینمایی «آبادان یازده ۶۰»...