لهستان

blank

«کاغذپاره‌ها» کاندیدای بهترین فیلم انیمیشن جشنواره‌ای در لهستان

به گزارش ردکارپت فیلم: «کاغذپاره‌ها» کاندیدای بهترین فیلم بلند انیمیشن جشنواره «انیماتور» ۲۰۲۰ پوزنان لهستان شد. مستند_انیمیشن «کاغذپاره‌ها» ساخته بهزاد نعلبندی کاندیدای بهترین فیلم بلند انیمیشن جشنواره «انیماتور» ۲۰۲۰ پوزنان...