ماتریکس ۴

blank

خروج «بتمن» از صف اکران

به گزارش ردکارپت فیلم: فیلم سینمایی «بتمن» از فهرست اکران سینماهای جهان در سال ۲۰۲۱ خارج و با تصمیم کمپانی «برادران وارنر» اکران آن به سال آینده موکول شد. پس...