به گزارش ردکارپت فیلم: الهام پاوه نژاد درباره تأثیر تئاتر آنلاین بر هنرمندان و تماشاگران هنرهای نمایشی گفت. الهام پاوه‌نژاد بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون درباره نقاط ضعف و قوت...