مارگو رابی

باربی

رایان گاسلینگ در یک قدمی پیوستن به «باربی»

به گزارش ردکارپت فیلم: رایان گاسلینگ بازیگر هالیوودی، برای پیوستن به فیلم «باربی» و همبازی شدن با مارگو رابی آماده می‌شود. رایان گاسلینگ بازیگر هالیوودی، در حال مذاکره برای پیوستن به...

کمتر از یک دقیقه