به گزارش ردکارپت فیلم: هفتادمین جشنواره بین‌المللی فیلم برلین با وجود تداوم شیوع کرونا، به صورت حضوری و فیزیکی برگزار می‌شود. با وجود تداوم شیوع کرونا، متولیان جشنواره بین‌المللی فیلم...