به گزارش ردکارپت فیلم:  فیلم بعدی جورج کلونی که در آن با جولیا رابرتز هم‌بازی خواهد بود، در کویینزلند استرالیا ساخته می‌شود. «بلیتی به بهشت» از کمپانی یونیورسال با بازی...