به گزارش ردکارپت فیلم: جایزه بهترین فیلم جوایز سالانه انجمن جلوه‌های بصری آمریکا به فیلم «آسمان نیمه شب» جدیدترین ساخته «جورج کلونی» رسید. نوزدهمین دوره جوایز انجمن جلوه‌های بصری آمریکا...