به گزارش ردکارپت فیلم: مجله تایم فهرستی از ۱۰۰ چهره تأثیرگذار جهان در سال ۲۰۲۰ را منتشر کرد. اسامی ۱۰۰ نفر از تأثیرگذارترین چهره‌های جهان مجله تایم ساعاتی پیش در...