مجله فیلم

فیلم

درگذشت مسعود مهرابی روزنامه‌نگار و مدیر مجله فیلم

به گزارش ردکارپت فیلم: مسعود مهرابی مدیرمسئول ماهنامه «فیلم» ساعاتی پیش درگذشت. این‌روزنامه‌نگار متولد سال ۱۳۳۳ بود و از سال ۱۳۶۲ به‌عنوان صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول ماهنامه سینمایی «فیلم»، این‌نشریه سینمایی...

01:008