مجوز

مجوز

«منفی کرونا» مجوز گرفت

به گزارش ردکارپت فیلم: مجوز ساخت «منفی کرونا» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی منیژه حکمت صادر شد. در آخرین جلسه شورای پروانه ساخت سینمایی فیلم «قصه ماه بی‌بی» به نویسندگی...

کمتر از یک دقیقه

صدور مجوز نمایش برای سه فیلم

به گزارش ردکارپت فیلم: شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی، برای سه فیلم مجوز نمایش صادر کرد. شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی در جلسه اخیر با مجوز نمایش برای فیلم‌های: «خورشید»...

کمتر از 30 ثانیه

«سلفی با رستم» مجوز گرفت

به گزارش ردکارپت فیلم: شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری برای سه فیلم به کارگردانی حسین قناعت، امیر عباس ربیعی و نوید به تویی...

کمتر از یک دقیقه