مجید رحمتی

نمایش

انتقاد از اتفاقی ناخوشایند در جشنواره تئاتر آیینی و سنتی

به گزارش ردکارپت فیلم: بازیگر نمایش «تصویر مصور مظفری» با انتقاد از شیوه برگزاری بیستمین جشنواره تئاتر آیینی و سنتی گفت:‌ با نبود رقابت، انتخاب سلیقه‌ای هنرمندان و عدم حضور گروه‌های...

04:00