محسن شایانفر

حکایت‌های کمال

فصل دوم «حکایت‌های کمال» در راه است

به گزارش ردکارپت فیلم: محمد میرکیانی ، داستان‌نویس، که سریال «حکایت‌های کمال» به کارگردانی قدرت‌الله صلح‌میرزایی براساس کتاب او ساخته می‌شود، تاکید کرد تغییر تهیه‌کننده فصل دوم این مجموعه تلویزیونی، طبیعی...

02:14