محمدمهدی عسگرپور

انتقاد

انتقاد روزنامه اصولگرا: افراد انقلابی و متخصص را از هیات امنای بنیاد فارابی کنار گذاشتند

به گزارش ردکارپت فیلم: روزنامه خراسان، نزدیک به محمدباقر قالیباف در گزارشی به انتقاد از ترکیب هیات امنای جدید بنیاد سینمایی فارابی پرداخت. این روزنامه نوشت: مسعود میرکاظمی، جواد اوجی...

02:12